Forskningscenter fører til sprogligt forfald!

Når man nu arbejder med noget så marginalt og – ja lad os sige det som det er – nørdet som sprogforandring, er det ikke hver dag man finder sin vej til landsdækkende medier. Og endnu sjældnere er det at nogen andre end venner om familie lægger mærke til det hvis man har gjort sin eksistens synlig. Så stor var min overraskelse da jeg så mig selv omtalt i Berlingskes kronik lørdag den 16.2.2013. Jeg tror det her er første gang jeg er blevet angrebet igennem medier, dog uden navns nævnelse… Jeg tager kritikken som en hæder, og glæder mig til fremtidig debat med hr. Justenlund og alle andre der er interesserede i sprogforandring, hvadenten de studerer den akademisk eller bekymrer sig om den:

Ole Gustav Justenlund skriver bl.a.:
“Man kan undre sig over, hvorfor det netop er Danmark, der er blevet så hårdt angrebet af sproglig vandalisme i de elektroniske medier, mens politikere og tv-folk i Sverige og Tyskland er meget omhyggelige med deres talte sprog. En af forklaringerne kan være, at det sproglige forfald er blevet institutionaliseret hertillands. På Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier ved Københavns Universitet dyrker 18 videnskabelige medarbejdere (deriblandt tre professorer) den sproglige deroute. Jo kraftigere sprogændringer, jo mere får de 18 forskere at beskæftige sig med. Ganske vist plæderer de officielt for sproglig mangfoldighed og tolerance, hvor intet »dømmes (…) som rigtigt eller forkert, grimt eller pænt«; men reelt går de ind for et dominerende lavkøbenhavnsk, som i charme og kommunikationsduelighed ligger langt fra tidligere tiders robuste københavnske arbejdersprog.”

Og med specifik adresse til mig: “For nylig opfordrede en af centrets forskere med jappende og meget utydelig udtale en DR 1-studievært til at lade være med at sige »kræft«, for om ti år siger alle »kraft«. Sprogforskeren vidste, han havde »ratten« på sin side. Han var under 40.”

Læs hele kronikken (og utallige kommentarer) her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>