Publications list

Research publications

In press

Thøgersen, J & Kristiansen, M. Between ‘maintenance’ and ‘development’ : Popular perceptions of the spoken language of the Danish National Broadcasting Corporation. Proceedings of SJUSK 2013. Samfundslitteratur.

Thøgersen, J. & Pharao, N. Changing pronunciation but stable social evaluation?. Penn Working Papers in Linguistics, Vol. 19, Nr. 2.

2013

Thøgersen, J. Stylistic and pedagogical consequences of university teaching in English in Europe. In Haberland, H., & Preisler, B. (eds.), Language Alternation, Language Choice, and Language Encounter in International Education (Multilingual Education). Springer: 181-199

Thøgersen, J. Det flade a i prestige- og i hverdagssprog : Har det flade a sejret?. MUDS-Rapport 14. Århus, 2013: 423-438.

Thøgersen, J. Sproglig kvalitet i Danmarks Radio : En meningsmåling om sproget i DR, Danmarks Radio.

2012

Heegård, Jan & Jacob Thøgersen: “Her er pressens radioavis”: – med det minimalt acceptable sjuskedansk, Danske Talesprog.

Thøgersen, J. Vil De prøve at sige A?: ”Fladt” a i radioavisen 1950-2010, NyS 43: 101-132.

Thøgersen, J; Pedersen, I. L. Lifestyle. Handbook of Pragmatics Online. John Benjamins Publishing Company.

2011

Jensen, C., & Thøgersen, J. (2011). University lecturers’ attitudes towards English as the medium of instruction. Iberica, 22, 13-33.

Thøgersen, J. (2011) Talesprog i radioavisen: Det kanoniserede talesprogs anatomi, Danske Talesprog 11: 185-224.

Thøgersen, J., & Airey, J. (2011). Lecturing undergraduate science in Danish and in English:: A comparison of speaking rate and rhetorical style. English for Specific Purposes, 30, 209-221.

2010

Jensen, Christian, Lars Stenius Stæhr & Jacob Thøgersen (2010): Har ældre universitetsundervisere flere problemer med undervisning på engelsk? Sprogforum 46: 20-27.

Thøgersen, J. (2010). Coming to terms with English in Denmark: Discursive constructions of a language contact situation. International Journal of Applied Linguistics, 20(3), 291-326.

Thøgersen, J., & Östman, J. O. (2010). Language attitudes and the ideology of the Nordic. International Journal of the Sociology of Language, 204, 97-127.

2009

Thøgersen, J. & Nielsen, S. B. (2009). Ja men nej og nej men ja: Når man hverken be- eller afkræfter ja/nej-spørgsmålets antagelser. Eller: Det fuldt udfoldede ‘nja’. In Hovmark, H., Stampe Sletten, I., & Gudiksen, A. (eds.), I mund og bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, Copenhagen: University of Copenhagen. 337-350.

Thøgersen, J. (2009). Cacophony: Ways to Preserve the Complexity of Subjects in the Research Presentation. Forum Qualitative Sozialforschung, 10(3).

Jensen, C., Stæhr, L. S., & Thøgersen, J. (2009). Har ældre universitetsundervisere flere problemer med undervisning på engelsk?. Sprogforum, 46.

Thøgersen, J. & Hare Svenstrup, C. (2009). On the discursive construction of “rigsdansk”, “jysk”, “københavnsk” and other varieties among adolescents in western Jutland. In Maegaard, M., Gregersen, F., Quist, P., & Jørgensen, J. N. (eds.), Language attitudes, Standardization and language change: – perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, Oslo: Novus forlag: 181-210.

Jensen, C., Stæhr, L. S., Thøgersen, J., & Nielsen, J. Ø. (2009). Underviseres holdninger til engelsk som undervisningssprog: en spørgeskemaundersøgelse på Københavns Universitet, Center for Internationalisation and Parallel Language Use, University of Copenhagen.

Thøgersen, J., Gregersen, F., & Nielsen, S. B. (2009). Stepping into the same river twice: On the discourse context analysis in the LANCHART project. Acta Linguistica Hafniensia, 41, 30-63.

2008

Thøgersen, J. (2008). Hør dog hvad de siger: at undersøge danskernes holdninger til engelsk, PhD- dissertation, University of Copenhagen.

Thøgersen, J. (2008). Kampen om den sunde fornuft: Om holdningsinterviewets forskellige rationaliteter. in M.H. Andersen & J.N. Jensen (eds.), Bag ordene – festskrift til Ole Ravnholt i anledning af 60-års-dagen, København: Dansk Sprognævn: 105-15.

Thøgersen, J. (2007). At sige sin mening: Om danskernes holdning til engelskindflydelsen i dansk. In Sandersen, V., & Schack, J. (eds.), Dansk Sprognævn: godt og vel 50 år efter (s. 104-21). (Dansk Sprognævns skrifter; 40). København: Dansk Sprognævn.

Thøgersen, J. (2007). Det er meget godt som det er… er det ikke?: at undersøge danskernes holdninger til engelsk (Moderne Importord i Språka i Norden; 10). Oslo: Novus forlag.

2006

Thøgersen, J., & Kristiansen, T. (2006). Masketestens teori og metode. I Kristiansen, T. (red.), Nordiske sprogholdninger: En masketest (s. 7-32). (Moderne Importord i Språka i Norden; 5). Oslo: Novus forlag.

Thøgersen, J., & Kristiansen, T. (2006). Rigtige mænd er ikke bange for engelsk: om konstruktionen af sprogholdninger og kønsidentitet. In Jensen, J. N., Ravnholt, O., & Schack, J. (eds.), Ordet Fanger: festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen (s. 85-114). (Dansk Sprognævns skrifter; 37). København: Dansk Sprognævn.

Thøgersen, J. M. (2006). Vi vil undersøge hvad gør denne spørgekonstruktion. In Jervelund, A. Å., Rathje, M., & Schack, J. (eds.), Vi skriver dig til: festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen (s. 169-181). (Dansk Sprognævns skrifter; 36). København: Dansk Sprognævn.

2005

Thøgersen, J. (2005). Sprog og interview, interview og sprog. NyS. 33, 9-41.

Thøgersen, J. (2005). The Quest for Objectivity in the Study of Subjectivity. Acta Linguistica Hafniensia, 37, 217-241.

2004

Thøgersen, J. (2004). Attitudes towards the English Influx in the Nordic Countries: A Quantitative investigation. N J E S (Online), 3(2), 23-38.