Radiofonisk Dialektkort

Når man tænker på talesproget i danske medier, tænker man nok først og fremmest på rigsdansk. Rigsdansk fylder også meget i danske medier. Men man må ikke glemme at talesproglig variation også har været en del af mediebilledet, i hvert fald siden man gennemførte de første interviews med ‘almindelige’ mennesker.

Formålet med denne præsentation er at illustrere den talesproglige variation man kan opleve i landsdækkende dansk radio. På baggrund af små 500 af Jørn Hjortings samtaler i De Ringer – Vi Spiller er her lavet et Radiofonisk Dialektkort. Hvis du har adgang til LARM.fm kan du springe direkte til samtalerne og dermed høre variationen i det danske talesprog man kan høre i Danmarks Radio. Hvis du endnu ikke er blevet oprettet som bruger (og du opfylder kravene til at blive det, dvs. er forsker eller studerende på en videregående uddannelsesinstitution), kan jeg kun opfordre til at du springer til hurtigst muligt og kaster dig over radiohistoriens guldkorn.

“Dialektkortet” er “anti-NORMs“. Det der præsenteres er ikke som på et traditionelt dialektkort de klassiske egnsdialekter. Ved at klikke på kortet får man et indblik i hvordan der faktisk tales på forskellige steder i Danmark i dag. Man kan fx også høre østjysk i Vestjylland eller vestjysk i København.

Der arbejdes stadig på kortet, så kommentarer er fortsat meget velkomne.

Kortet i fuld størrelse

Samtalerne stammer fra De ringer – Vi spiller 1973-1996. Samtalerne er indekseret af Tilde Ranis (bortset fra nogle ganske få). Kortet er lavet i Google Fusion Tables.

Som en interessant feature tillader Fusion Tables filtrering sådan at man kan opdele kvindelige talere:

og mandlige:

Og (hvad vi hører som) yngre:

midaldrende:

og ældre talere:

Det virker dog ikke som om man kan publicere ét kort og lade det op til den enkelte at vælge sin egen filtrering (ret mig hvis jeg tager fejl).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>