Publications & preprints

Unpublished articles

Danskernes opfattelse af Island

From Attitude to Commonplace

Hør dog hvad de siger! Et argument for en retorisk tilgang til holdningsundersøgelser

Radio: Borderless and selective. On the use of codes in radio broadcast

 

PowerPoints from conference

NWAV 41, Bloomington IN, October 2012

MUDS 14, Aarhus, October 2012

Sociolinguistic Symposium 19, Berlin, August 2012

Style in Radio News, Symposium in honour of Nikolas Coupland, Copenhagen, November 2011

2009

With Søren Beck Nielsen: Ja men nej og nej men ja: Når man hverken hverken be- eller afkræfter ja/nej-spørgsmålets antagelser. Eller: det fuldt udfoldede “nja”, in H. Hovmark, I. Stampe Sletten og A. Gudiksen (eds.): I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet: 337-50.

 

2008

Kampen om den sunde fornuft. Om holdningsinterviewets to rationaliteter, in M.H. Andersen & J.N. Jensen (eds.), Bag ordene – festskrift til Ole Ravnholt i anledning af 60-års-dagen, København: Dansk Sprognævn: 105-15.

 

2007

Hør dog hvad de siger, Ph.d.dissertation from the University of Copenhagen.

Det er meget godt som det er … er det ikke?, Oslo: Novus. See the blurb here, and more on Novus’ website)

At sige sin mening – Om danskernes holdning til engelskindflydelsen i dansk, in V. Sandersen & J. Schack (eds.): Dansk Sprognævn – godt og vel 50 år efter, Dansk Sprognævn 2007: 104-21.

 

2006

Vi vil undersøge hvad gør denne spørgekonstruktion?, in: Jervelund, Anita Ågerup, Marianne Rathje og Jørgen Schack (eds.): Vi skriver dig til – Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen, Dansk Sprognævns Skrifter 36: 169-181.

Hitchhikerens Håndbog i Holdningsinterviews, on-line publication on the website of the Nordic Counsil of Ministers.

 

2005

The Quest for Objectivity in the Study of Subjectivity, Acta Linguistica Hafniensia 37, 217-241.

Sprog og interview, interview og sprog – interviews som dataindsamlingsmetode i sprog- og sprogholdningsforskning, NyS 33, 9-41.

Hvordan brugte folk så túnnel og tunnél?, Nyt fra Sprognævnet 2005/2.

 

2004

Mulliarder og Fantasillioner, Nyt fra Sprognævnet, 2004/4, with an erratum in Nyt fra Sprognævnet 2005/3

Túnnel og Tunnél, Nyt fra Sprognævnet, 2004/4.

Attitudes towards the English Influx in the Nordic Countries, Nordic Journal of English Studies vol. 3, no. 2. Tak til NJES-redaktionen for at give tilladelse til at lægge artiklen til download.

 

2003

Evakuere, Nyt fra Sprognævnet, 2003/4.